Sykepenger.com

Nyttig informasjon om sykepenger

Ansvarsfraskrivelse

Vi bak sykepenger.com streber etter at all informasjon som kommer frem på denne nettsiden  om sykepenger skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister. I de tilfeller det er referert fra lovverk må det tas høyde for at deler av lovverket er utelatt samt at refererte lover kan være utdatert. Problemer som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av loverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Ta derfor alltid kontakt med advokat og/ eller NAV dersom du søker svar på forhold som har litt større økonomisk betydning for deg.


Copyrighted content. All Rights Reserved.